سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

یکی از رویکردهایی که برای آزمون برنامههای واکنشی مورد استقبال واقع شده است، وارسی حین اجرای آنهاست . اما در ارائه هر روش آزمون باید به سنجش نتایج آزمون برنامه پرداخت تا بتوان در باره درستی نتیجه آزمون قضاوت کرد . به این منظور،در این مقاله ابتدا نیازهای برنامههای واکنشی را با منطق زمانی بیان میکنیم و سپس با استفاده از نمودارهای حالت، به ارزیابی نتایج آزمون این نیازها در زمان اجرای برنامه میپردازیم . در این رابطه، وارسی درستی دو ویژگی از پروتکل ارتباطی CBCAST را نشان میدهیم