سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رقیه فروغی –
عباس اسماعیلی ساری –

چکیده:

تأثیر جیوه بر سلامتی برخی از گروه های انسانی (از طریق تماس شغلی با کاربرد درمانی آن) سالهاست که شناخته شده است اما توجه به جیوه به عنوان یک آلاینده محیطی موضوعی جدید به شمار می آید. جیوه دارای اثرات منفی بسیاری روی انسان می باشد. از آنجایی که بیش از ۹۰% متیل جیوه در ارگانیسم های آبی تجمع می یابد، مهمترین منبع در معرض قرار گرفتن انسان نسبت به متیل جیوه مصرف ماهی است. ماهی سفید دریای خزر یکی از ماهیان پرارزش شیلاتی است و در میان ایرانیان به خصوص ساکنین نواحی شمال ایران طرفداران بی شماری دارد. به منظور ارزیابی غلظت جیوه در کبد ماهی سفید، ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی به عنوان جامعه آماری انتخاب و نمونه برداری در پائیز ۱۳۸۴ انجام شد. با استفاده از دستاه ۲۵۴ Analyser Mercury AMA مقادیر جیوه موجود در کبد ماهی سفید مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت این عنصر در کبد برابر ۶۷۰/۹ g/ng می باشد. مقایسه غلظت جیوه در دو جنس نر و ماده نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت جیوه در این دو جنس مشاهده نمی گردد (۰/۰۵<P). مطالعه همبستگی بین طول و وزن ماهی و غلظت جیوه در این اندام هیچگونه همبستگی معنی داری را نشان نداد.