سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمدقاسم شیرازی – اداره تضمین کیفیت مجتمع صنایع لاستیک کرمان

چکیده:

داده های مربوط به پنج سال برگشتی از بازار یک گروه از محصولات تولیدی بارز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از نتایج حاصل از برازش داده ها با استفاده از توزیع آماری ویبل weibull در مورد هر عیب متوسط زمانی برگشت محصول از بازار سنجیده شد. همچنین با استفاده از توزیع تجمعی ویبل، در یک زمان خاص درصد برگشتی قابل انتظار نیز در مورد هر عیب محاسبه شد که برای سنجش اثربخش اقدامات اصلاحی میبایست حتما مورد توجه قرار گیرد.