سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا صباغ – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مهشید عقدائی – کارشناس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
خدیجه حسینی – کارشناس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

چکیده:

عملکرد و میزان مصرف سوخت یک موتور دیزل برای دو حالت کار با سوخت بدون ماده افزودنی و سوخت دارای افزودنی با پایه اکتیل نیترات، برای بررسی اثر ماده افزودنی مورد نظر بر روی مصرف سوخت موتور مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون اندازه‌گیری مصرف سوخت با استفاده از یک موتور دیزل بنز OM355 به مدت بیش از۹۰ساعت و درشرایط کاری بدون بار تا تمام بار و در سرعتهای مختلف، بر روی دینامومتر موتور انجام شده و نتایج در دو حالت قبل و بعد از استفاده از ماده افزودنی مورد مقایسه قرار گرفته است.