مقاله سنجش اعتبار تست شکنندگي اسموتيک تک لوله اي چشمي گلبول هاي قرمز (NESTROFT) در غربالگري بتا تالاسمي مينور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: سنجش اعتبار تست شکنندگي اسموتيک تک لوله اي چشمي گلبول هاي قرمز (NESTROFT) در غربالگري بتا تالاسمي مينور
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتا تالاسمي مينور
مقاله تست هاي غربالگري
مقاله تست شکنندگي اسموتيک چشمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني سيداسداله
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي آذر
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوكار مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني نجف آبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تالاسمي متداولترين اختلال تک ژني است که رهايي از آن از طريق درمان قطعي ممکن نبوده و مستلزم پيشگيري از طريق به کارگيرييک روش قابل اعتماد و کم هزينه براي غربالگري ناقلين و در مرحله بعد ارايه آموزش، مشاوره ژنتيک، تشخيص قبل از تولد و خاتمه انتخابي به زندگي جنين هاي مبتلا به اين اختلال است. هدف از اين مطالعه ارزيابي تست اسموتيک تک لوله اي چشمي گلبول هاي قرمز (NESTROFT) به عنوان يک تست غربالگري در راستاي کشف مبتلايان به بتاتالاسمي مينور بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، تست NESTROFT بر روي ۱۵۸ نفر متشکل از ۵۱ نفر فرزندان والديني که حداقل يکي از بچه هاي آنها داراي بتا تالاسمي ماژور بود، ۵۱ فرد طبيعي و ۵۶ فرد از مبتلايان به فقر آهن انجام شد. داده هاي حاصل به کمک آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک راهه و آزمون تعقيبي دانت تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: بر اساس نتايج، حساسيت و ارزش اخباري منفي تست%۱۰۰NESTROFTبوده و با توجه به ۱۴ مورد نتيجه مثبت کاذب ناشي از فقر آهن، ويژگي آن ۸۶٫۹ و ارزش اخباري مثبت تست %۷۸٫۵ مي باشد.
نتيجه گيري: تست NESTROFTدر عين کم هزينه بودن و سهولت انجام، حساسيت بالايي براي کشف بتا تالاسمي مينور داشته و مي توان از آن در کشورهاي در حال توسعه با منابع اقتصادي و تکنيکي محدود از قبيل ايران در مقياس وسيع جهت غربالگري توده اي استفاده نمود.