سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین ایزددوستدار – مدیر امور مهندسی آب و محیط زیست ، معاونت طرحهای توسعه،شرکت توسعه مناب
نادر رضایی – کارشناس امور مهندسی آب و محیط زیست، معاونت طرح های توسعه، شرکت توسعه م

چکیده:

در این مقاله پدیده های لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی در داخل مخزن مورد بررسی قرار گرفته و روشهای تجربی موجود برای برآورد اولیه وقوع این پدیده ها ارایه شده است. در ادامه، این قواعد و روابط تجربی برای سدهای برقابی در دست مطالعه کشور به کار گرفته شده و احتمال وقوع لایه بندی حرارتی و نوع آن در آنها تعیین شده است. نتایج براورد های حاصل از قواعد فوق نشان می دهد که غالب طرح های برقابی پس از احداث و آبگیری دچار پدیده لایه بندیحرارتی خواهند شد.