سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صمد عالی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
حسن یوسفی –

چکیده:

شاخص های متفاوتی برای اندازه گیری بهره وری مؤسسات و بنگاه های اقتصادی ارائه شده است که هر کدام از بعد خاصی بهره وری و عملکرد را مورد سنجش قرار می دهد. یکی از جدیدترین شاخص هایی که بهره وری و عملکرد سازمان ها را از دو بعد مالی و غیر مالی مورد سنجش قرار می دهد
شاخص بهره وری مالم کوئیست است . این شاخص معیار مناسبی برای بنگاه هایی است که با شرایط های انحصاری یا نیمه انحصاری در بازارهای داده یا ستانده مواجه هستند و قیمت داده و ستانده های آنها واقعی نیستند . علیرغم اینکه عمر زیادی از ابداع این شاخص نمی گذرد ولی به طور گسترده در سطح جهانی برای اندازه گیری بهره وری شرکت های تولید و توزیع برق، آب، بیمارستان ها، بانک، بیمه، صنایع و … مورد استفاده قرار گرفته است . در این مقاله ضمن اشاره به تعاریف کارایی و بهره وری از دیدگاه اقتصادیون، ابتدا روش شناسی شاخص بهره وری مالم کوئیست تشریح شده، سپس بهره وری صنایع مختلف کشور (کدهای دو رقمی ISIC) طی سال های ۷۳-۷۸ با استفاده از این شاخص مورد ارزیابی واقع شده و در نهایت مدلی برای اندازه گیری بهره وری شرکت های تولید برق در ایران ارائه شده است.