سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحبیب الله طباطبائیان – فعالیتهای تکنولوژیک ، رویکرد خطی و غیر خطی نوآوری ، سنجش تحقیق و توسعه ،
مهدی پاکزاد بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

چکیده:

مقاله حاضر به اهمیت و راهکارهای موجود برای سنجش موجود برای سنجش فعالیتهایعلمی و پژوهشی می پردازد. ابتدا در مورد زیر بنای تئوریک تغییر تکنولوژیک بحث می شود، در قسمت بعدی سنجش تحقیق و توسعه بعنوان قدیمی ترین شاخصفعالیت های علمی و پژوهشی تشریح می گردد، سپس با توجه به نارسایی های سنجش تحقیق و توسعه و واقعیتهای غیر خطی اقتصاد نوین سنجش نوآوری بعنوان تازه ترین راهکار برای سنجش فعالیتهای تکنولوژیک معرفی می شود، و در نهایت وضعیت موجود سنجش فعالیتهای تکنولوژیک کشور مورد بحث قرار می گیرد.