سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هما کشاورزی شیرازی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
فرح سادات هالک – عضو هیئت علمی پژوهشکده مواد و انرژی
محسن میرمحمدی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تهران

چکیده:

جایگاههای سوخت رسانی یکی از منابع عمده انتشار ترکیبات آلی فرار به اتمسفر است. روزانه تعداد ۵۲۰۰۰ لیتر بنزین (معادل با ۴۰ تن بنزین) در جایگاههای سوخت رسانی شهر تهران هدر می رود. طبق محاسبات انجام شده متوسط اتلاف بنزین در هریک جایگاههای سوخت رسانی شهر تهران حدود ۴۱۵ لیتر در روز است. این اتلاف می تواند باعث آلودگی هوای محوطه جایگاهها و خیابانهای اطراف آنها شود در این تحقیق نمونه برداری از محوطه و فضای اطراف دو جایگاه خاوران (درجنوب شرقی تهران) و بهشتی (در مرکز شهر) جهت سنجی مقدار BTEX انجام شده است. نمونه ها در دوفصل گرم (ماهای خرداد و تیر با متوسط درجه حرارت ۳۲-۲۵ درجه سانتیگراد) و سرد (ماه آذر با متوسط درجه حرارت ۱۵-۱۰درجه) سال برداشت شده اند. همچنین نمونه برداری از ۲۰ ایستگاه مختلف در سطح شهر انجام شده است از میان ترکیبات اندازه گیری شده در این تحقیق، غلظت بنزن در تمامی نمونه های برداشتی ازمحوطه جایگاهها و سطح شهر بیشتر از حد مجاز هوای تنفسی است. متوسط غلظت بنزن در محوطه جایگاهها و سطح شهر به ترتیب ۵۰۰-۲۵۰ و ۶۰ برابر حدمجاز هوای تنفسی بود. از آنجایی که بنزن ماده ایست که سرطان زایی آن به طور قطعی به اثبات رسیده است وجود آن در هوای تنفسی بیش از استانداردهای جهانی تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان می باشد غلظت سایر ترکیبات فقط در محوطه جایگاهها بیشتر از حد مجاز هوای تنفسی می باشد گرچه این ترکیبات با توجه به استانداردهای بهداشتی خطر جدی برای سلامت افرادایجاد نمی کنند ولی نقش آنها را در تولید اکسید کننده های فتوشیمیایی نمی توان نادیده گرفت. از آنجاییکه غلظت ترکیبات BTEX درمحوطه جایگاههای سوخت رسانی ۲۰-۱۰ برابر مقدار آن در فضای اطراف جایگاه (فاصله ۳۰-۲۰ متری) می باشد. می توان براین فرضیه که جایگاههای سوخت رسانی از منابع مهم انتشار ترکیبات آلی فرار می باشند. تاکید کرد.