مقاله سنجش تفاوت مشخصات کيفيتي خدمات و نحوه ارايه خدمات در صنعت بيمه (بررسي موردي: شركت بيمه ايران در استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۷۴ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: سنجش تفاوت مشخصات کيفيتي خدمات و نحوه ارايه خدمات در صنعت بيمه (بررسي موردي: شركت بيمه ايران در استان اصفهان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكاف ‌‌هاي داخلي كيفيت خدمات
مقاله رضايت شغلي
مقاله ابزار اينت سروكوال
مقاله بازار داخلي
مقاله مشتري داخلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه صنايع خدماتي نقش اساسي و مهمي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها ايفا مي ‌کنند و در اين ميان نقش و اهميت جايگاه صنعت بيمه به عنوان صنعت مولد و حمايت ‌كننده از صنايع ديگر بر كسي پوشيده نيست. از سوي ديگر جهان بيمه به سرعت در حال تغيير و تحول و رقابتي ‌شدن است و لازمه پيشرفت، ادامه حيات و باقي ‌ماندن در صحنه، درک درست نيازهاي مشتريان و جلب رضايت آنان مي ‌باشد. كيفيت برتر خدمات به عنوان يكي از محورهاي كليدي در جلب رضايت مشتريان شناخته شده است. کيفيت خدمات در صنعت بيمه به ميزان زيادي به عملکرد کارکنان بستگي دارد. بنابراين به جرات مي ‌توان عنوان نمود كه در اين صنعت، كيفيت خدمات داخلي در تامين رضايت مشتري اهرمي راهبردي محسوب مي ‌گردد. در الگوي اصلاح شده شكاف‌ هاي كيفيت خدمات، هفت شکاف (كمبود) اصلي درباره مفهوم کيفيت خدمات شناسايي شده است، سه شكاف اين مدل به بازار داخلي سازمان مربوط مي شود. بنابراين، اين پژوهش باتوجه به اهميت نقش شكاف ‌هاي داخلي كيفيت خدمات در سامان دهي بازار داخلي سازمان‌ ها، با هدف اندازه‌ گيري شكاف‌ (كمبود) ۳ داخلي ۳ كيفيت خدمات (تفاوت بين مشخصات کيفيتي خدمات عرضه شده و نحوه ارايه خدمات) در صنعت بيمه شكل گرفته است. در راستاي جمع‌ آوري اطلاعات از منابع کتابخانه‌ اي (کتاب، پايان‌ نامه و …) و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش، كليه كاركنان شركت بيمه ايران در استان اصفهان از فروردين تا خرداد ۱۳۸۷ هستند. با توجه به تعداد كم جامعه‌ آماري، نمونه‌ گيري صورت نگرفته است و تحليل‌ هاي آماري بر روي کل جامعه انجام شده‌ است. جهت اندازه ‌گيري ميزان اين شكاف‌ داخلي از آمار توصيفي كمك گرفته ايم، اندازه شكاف‌ داخلي۳ كيفيت خدمات در شركت بيمه ايران در استان اصفهان عدد ۲٫۲۳۵۹ محاسبه شده است.