سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شاهین خامنه اصل – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
محمود حیدرزاده سهی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
مازیار ازادبه – استادیار

چکیده:

دراین تحقیق پوشش کاربید تنگستن – کبالت تهیه و تحت خلا در دماهای مختلف عملیات حرارتی شد. مطالعات متالوگرافی با میکروسکوپ الکترونی و انالیزهای انجام شده از پوشش ها نشان داد که طی فرایند اسپری حرارتی فاز امورفی به دلیل سرعت بالای سرد شدن شکل میگیرد که در پودر های اولیه وجود ندارد لیکن با عملیات حرارتی می توان این فاز را پایدار و کریستالی نمود. پارامتر شبکه ساختارهای تحت تنش های الاستیک مانندتنش پسماند با پارامتر شبکه ساختارهای بدون تنش متفاوت است تغییرات پارامتر شبکه کاربید تنگستن در پوششهای اسپری شده و عملیات حرارتی شده با استفاده از تفرض پرتو X در زوایای مختلف ψ اندازه گیری و براساس آن تنش پسماند سطح پوشش ها به روش sin2ψ با استفاده از مدول الاستیسیته و عدد پواسون محاسبه شدند.