مقاله سنجش توسعه يافتگي در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: سنجش توسعه يافتگي در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص توسعه
مقاله شاخص چند بعدي
مقاله هرم مازلو
مقاله روش فازي
مقاله مناطق روستايي
مقاله استان سيستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پيري حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف رتبه بندي مناطق روستايي شهرستان هاي استان سيستان و بلوچستان بر اساس سطح توسعه يافتگي با دو رويکرد مبتني بر هرم مازلو و شاخص هاي چندبعدي صورت گرفت. مجموعه شاخص هاي مورد استفاده در رويکرد هرم مازلو شاخص هاي مربوط به نيازهاي اساسي، امنيت، تعلق و احترام مي باشد. در رويکرد شاخص هاي چند بعدي نيز مجموعه شاخص هاي جمعيتي، بهداشت و سلامت، ارتباطات، آموزش، تسهيلات عمومي و تفريحي، اقتصادي، غذايي و رفاهي بکار گرفته شد. داده هاي مورد استفاده مربوط به سرشماري سال ۱۳۸۷ در استان سيستان و بلوچستان است. يافته ها نشان داد که ميان رتبه بندي دو رويکرد اختلاف چندان بارزي وجود ندارد. روي هم رفته بر اساس رويکرد مبتني بر هرم نيازهاي مازلو در مورد نيازهاي اساسي و اوليه، ميان مناطق روستايي شهرستان هاي استان يکنواختي ديده شد و در مورد نيازهاي سطح بالاتر تفاوت ميان آن ها گسترده بود. بر اساس يافته هاي بدست آمده از رهيافت مبتني بر شاخص هاي چندبعدي در زمينه شاخص هاي ارتباطات، تسهيلات عمومي و تفريحي و هم چنين شاخص هاي اقتصادي و رفاهي تفاوتي عمده ميان شهرستان هاي استان ديده شد و لازم است در مورد اين شاخص ها به توزيع امکانات مربوطه در سطح استان توجهي بيش تر شود. بر اساس هر دو رويکرد، مناطق روستايي شهرستان هاي سرباز و کنارک به عنوان مناطق توسعه نيافته استان ارزيابي شدند و لازم است به گونه ويژه به آن ها توجه شود. هم چنين، مناطق روستايي شهرستان هاي زابل، خاش و زهک داراي بالاترين سطح توسعه يافتگي در سطح استان بودند.