مقاله سنجش حساسيت قيمتي و درآمدي خانوارهاي شهري: رهيافت مدل سيستمي AIDS و مدل ديفرانسيلي رتردام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۴۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: سنجش حساسيت قيمتي و درآمدي خانوارهاي شهري: رهيافت مدل سيستمي AIDS و مدل ديفرانسيلي رتردام
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع سيستمي AIDS
مقاله رتردام
مقاله کشش هيکس
مقاله مارشالي
مقاله آلن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيكي تاش محمدنبي
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي باقر
جناب آقای / سرکار خانم: شهيكي تاش مهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله حساسيت قيمتي و درآمدي خانوارهاي شهري بر اساس سيستم معادلات ديفرانسيلي رتردام و سيستم معادلات غير ديفرانسيلي AIDS در دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۸۵ آزمون شده است. بررسي کشش هاي مارشالي، هيکس و آلن نشان مي دهد که تمامي گروههاي کالايي قانون تقاضا را تامين مي نمايند. کشش قيمتي مارشالي نشان مي دهد که بيشترين حساسيت قيمتي ابتدا در گروه حمل و نقل و سپس مبلمان و اثاثيه مي باشد. نتايج کشش هيکس نشان مي دهد که خوراک با گروه کالايي مبلمان و اثاثيه مکمل هيکس – الن است و با ساير گروه هاي کالايي جانشين – هيکس الن است. همچنين نتايج کشش جانشيني آلن نشان مي دهد که بيشترين درجه جانشيني آلن بين گروه حمل و نقل و مسکن مشاهده مي شود.