مقاله سنجش حضور آفلاتوكسين M1 در نمونه هاي آغوز گاوي خشك شده با ليوفيليزاسيون و اسپري دراينگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۴۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: سنجش حضور آفلاتوكسين M1 در نمونه هاي آغوز گاوي خشك شده با ليوفيليزاسيون و اسپري دراينگ
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفلاتوكسين M1
مقاله آغوز
مقاله الايزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: رباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جبلي اشكان
جناب آقای / سرکار خانم: مخبردزفولي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آفلاتوكسين M1 در مقايسه با ساير مايكوتوكسين ها به ميزان بيشتري در شير و فراورده هاي شيري يافت مي شود. فرآورده هاي شيري از جمله آغوز نيز در صورت تغذيه دام هاي شيري از جيره هاي آلوده به آفلاتوكسين B1 به اين سم آلوده مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين وضعيت حضور و ميزان آفلاتوكسين M1 در نمونه هاي آغوز ليوفيليزه و اسپري دراينگ تهيه شده از يكي از گاوداري هاي اطراف تهران صورت گرفت.در اين مطالعه از آزمايش الايزاي رقابتي جهت تشخيص آفلاتوكسين M1 بر روي ۲۵ نمونه آغوز استفاده گرديد. نتايج حاصله نشان داد كه ۷۶ درصد نمونه هاي آغوز به آفلاتوكسين M1 آلوده بوده و محدوده آلودگي بين ۱۶ تا ۱۱۷۶ نانوگرم در ليتر قرار داشت. ميانگين آفلاتوكسين M1 آغوز در اين مطالعه ۲۳۱٫۳۷ نانوگرم در ليتر بود. در ۹۲ درصد از نمونه هاي آلوده، ميزان سم بالاتر از حد استاندارد ۵۰ نانو گرم در ليتر (استاندارد اتحاديه اروپا) و ۴ درصد بالاي حد استاندارد ۵۰۰ نانو گرم در ليتر (آمريكا) بود. با توجه به مخاطرات مهم ناشي از آفلاتوكسين براي سلامتي انسان و آلودگي درصدي از نمونه هاي آغوز مورد مطالعه، انجام مطالعات گسترده جهت تشخيص آلودگي به آفلاتوكسين در نمونه هاي آغوز در كشور توصيه مي شود.