مقاله سنجش درجه توسعه يافتگي کشاورزي شهرستان هاي استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۴۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: سنجش درجه توسعه يافتگي کشاورزي شهرستان هاي استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه يافتگي
مقاله كشاورزي
مقاله تاكسونومي عددي
مقاله خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي داراني هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه بررسي سنجش درجه توسعه يافتگي كشاورزي در شهرستان هاي استان خراسان رضوي است. براي رسيدن به اين هدف از روش تاكسونومي عددي در چارچوب ۱۰ شاخص اصلي، براي رتبه بندي و درجه بندي شهرستان ها از نظر شاخص هاي گوناگون توسعه يافتگي كشاورزي استفاده شد. آمار و اطلاعات اين مطالعه از آمارنامه هاي كشاورزي استان و سالنامه هاي آماري سال هاي ۱۳۸۲-۱۳۸۶ به دست آمد. نتايج مطالعه نشان داد كه شهرستان هاي چناران، فريمان و سبزوار از درجه توسعه يافتگي كشاورزي بالاتري نسبت به ديگر شهرستان ها برخوردار است و شهرستان هاي كلات، نيشابور و گناباد نيز در مرتبه پاياني قرار دارد. در پايان، راهكارهايي براي استفاده از پتانسيل هاي شهرستان هاي گوناگون در جهت توسعه بخش كشاورزي ارايه مي شود.