مقاله سنجش ديدگاه گردشگران در مورد اثرگذاري رسانه هاي تبليغي در دفاتر خدمات مسافرتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم اجتماعي از صفحه ۶۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: سنجش ديدگاه گردشگران در مورد اثرگذاري رسانه هاي تبليغي در دفاتر خدمات مسافرتي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبليغات
مقاله رسانه
مقاله اينترنت
مقاله ارتباطات دهان به دهان
مقاله گردشگر
مقاله اثربخشي رسانه AIDA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كروبي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبليغات به عنوان وجه غالب عناصر ارتباطي سازمان، نقش مهمي را در جهت موفقيت سازمان ايفا مي نمايد. يکي از رايج ترين الگوهاي ساخت تبليغات، الگوي ۵M مي باشد، که متشکل از پنج تصميم اساسي شامل، تعيين هدف، اختصاص بودجه، طراحي پيام، انتخاب رسانه و ارزيابي تبليغ است. در واقع تلاشهاي سازمان در مراحل مختلف، همگي، در انتخاب رسانه مناسب معني پيدا مي نمايد. با توجه به نقش تبليغات در ترغيب گردشگران به خريد از يک دفتر خدمات مسافرتي، يکي از راه هاي ارتقا اثر بخشي تبليغات، تخصيص صحيح بودجه آن به رسانه هاي مختلف است. هر رسانه داراي محدوديتها و توانايي هاي خاص خود است. اين محدوديها و توانايي ها، جهت تعيين ميزان اثر بخشي در انجام رسالت تبليغي آن رسانه، يک سنگ محک است. حال با اين تفاسير اگر رسانه مناسب و اثربخش برگزيده نشود، اثربخشي مجموعه تبليغاتي (Advertising Campaign)، زير سوال خواهد رفت. از اين رو انتخاب رسانه تبليغاتي، جز تصميمات مهم در حوزه بازاريابي و تبليغات است. امروزه شيوه هاي متفاوتي براي انتخاب رسانه اثربخش وجود دارد. از شيوه هاي تجربي گرفته تا شيوه هاي علمي. محققين در اين تحقيق جهت سنجش اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي، با توجه به الگوي چهار بعدي AIDA اقدام به سنجش اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي از ديدگاه گردشگران کرده اند. تا از اين رهگذار، تصوير مناسبي از ديدگاه گردشگران در ذهن کارشناسان ايجاد گردد و نتايج تحقيق اطلاعات مناسبي را براي تصميم گيري کارشناسان در اختيار قرار دهد.