سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی نعمانی – لیسانس مه

چکیده:

سنجش رضایت مشتریان داخلی یکی از الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS می باشد که غالباً از سنجش رضایت شغلی بجای آن استفاده می شود . هرچند این دو موضوع به یکدیگر وابسته اند، اما خواسته استاندارد با توجه به تعریف مشتری داخلی خواسته ای متفاوت از سنجش رضایت شغلی پرسنل سازمان می باشد . در مقاله حاضر سعی شده است تا جنبه های مختلف این سنجش و راهکارهای عملی آن بیان شود .