مقاله سنجش زنده بودن اشکال کوکوئيد هليکوباکتر پيلوري به روش فلوسايتومتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: سنجش زنده بودن اشکال کوکوئيد هليکوباکتر پيلوري به روش فلوسايتومتري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوسايتومتري
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله رودآمين ۱۲۳ و زنده ماندن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمندجهرمي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: صراف نژاد عبدالفتاح
جناب آقای / سرکار خانم: سياوشي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلوسايتومتري روشي سريع، دقيق ،حساس و قابل دسترس براي تشخيص زنده بودن باکتري ها است. در اين تحقيق براي اولين بار توانایی فلوسايتومتري جهت تشخيص سلول هاي زنده هليکوباکتر پيلوري در دو فرم اسپريل وکوکوئيد مورد سنجش قرار گرفت. باکتري هاي زنده با رنگ رودآمين ۱۲۳ رنگ آميزي شده و با يک فلوسايتومتر با اشعه ليزر ۴۸۸ نانومتر آناليز شدند.در نمونه هاي کنترل مثبت که شامل باکتري هاي زنده بود ميزان جذب رنگ رودآمين در بالاترين حد ولي در نمونه هاي کنترل منفي که شامل باکتري هاي کشته شده بود جذب رنگ رودآمين در پايين ترين ميزان بود.اين روش نشان داد که اشکال کوکوئيد غير قابل کشت هليکوباکتر پيلوري،که مي توانند به استرس هاي محيطي مقاوم باشند ،زنده و فعال هستند ولي ميزان فعاليت متابوليکي آنها ۳-۲ برابر کمتر از اشکال اسپريل باکتري است. بنابراين ممکن است در انتقال باکتري، مقاومت انتي بيوتيکي، نقص درمان بيماري و حتي عود مجدد بيماري دخالت داشته باشند. به دليل حساس، سريع و دقيق بودن فلوسايتومتري، اين روش به ساير روش هاي گران و غير قابل دسترس مانندPCR ، ميکروسکوپ الکتروني و اتوراديوگرافي ترجيح داده مي شود.