سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

براتعلی خاکپور – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توسعه متعادل و متوازن مناطق شهر مشهد مستلزم توزیع مناسب و متعادل امکانات و خدمات مختلف مورد نیاز شهروندان در سطح مناطق است. رسیدن به این هدف مستلزم شناخت وضع موجود مناطق از نظر سطح برخورداری از امکانات و خدمات مختلف می باشد. اصول عدالت اجتماعی ایجاب می کند که سازمان فضایی و الگوی سرمایه گذاری های منطقه ای به نحوی باشد که نیازهای جمعیت را پاسخ گوید. در این مقاله مناطق شهر مشهد از نظر ۱۵ شاخص فرهنگی با استفاده از مدل موریس مورد بررسی قرار گرفته و از نظر سطح برخورداری به پنج طبقه تقسیم گردیده اند. بر این اساس مناطق ۱و ۸ خیلی برخوردار، مناطق ۹ و ۱۱ برخوردار، مناطق ۱۰و ثامن متوسط، مناطق ۲، ۳ و ۷ محروم و مناطق ۴، ۵ و ۶ خیلی محروم بوده اند.