مقاله سنجش سطح قابل قبول اثرات منفي اجتماعي گردشگران بر جوامع محلي در ايران مورد مطالعه سکونتگاههاي روستايي حوزه تالاب پريشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۲۰۵ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: سنجش سطح قابل قبول اثرات منفي اجتماعي گردشگران بر جوامع محلي در ايران مورد مطالعه سکونتگاههاي روستايي حوزه تالاب پريشان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات گردشگري
مقاله تالاب پريشان
مقاله طبيعت گردي
مقاله محدوده تغييرات قابل قبول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ترابيان پونه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب پريشان به عنوان يکي از منابع طبيعي ثبت شده در فهرست ذخاير زيست کره جهاني، همه ساله گردشگران بسياري را بسوي خود جذب مي نمايند. حضور گسترده و فعاليت هاي گردشگران آثار مثبت و منفي گوناگوني در منطقه بر جاي مي گذارد. از جمله زندگي ساکنان روستاهاي اطراف به اشکال و درجات مختلف از اين فعاليت متاثر مي شوند. با توجه به اهميت نقش جامعه ميزبان در برنامه ريزي و حصول به توسعه پايدار گردشگري، آگاهي از ديدگاه مردم محلي در مورد نتايج حضور گردشگران بر زندگي آنان ضروري مي نمايد. هدف اين تحقيق شناسايي آثار منفي اجتماعي ناشي از حضور گردشگران بر جوامع روستايي حوزه تالاب پريشان است. از آنجا که در ايران پژوهش هاي اندکي به بررسي «ادراک» جامعه محلي در مورد اثرات گردشگري و سطح قابل قبول آن پرداخته است، تعيين سطح قابل پذيرش اثرات با استفاده از روش «محدوده تغييرات قابل قبول» از ديگر اهداف اين پژوهش بشمار مي رود. داده هاي مورد نياز از طريق مصاحبه با خبرگان صنعت گردشگري و مردم محلي بر اساس پرسشنامه اي حاوي سوالات نيمه ساختار يافته جمع آوري شده است. نتايج تحقيق نشان داد که سطح فعلي اثرات منفي اجتماعي ناشي از حضور و فعاليت ديدارکنندگان در سکونتگاه هاي روستايي پيرامون تالاب پريشان، در بيشتر موارد فراتر از سطح قابل قبول اين اثرات است. اين امر نشان دهنده ضرورت ايجاد تعادل بين تعداد و نوع فعاليت ديدارکنندگان تالاب براي حصول به طبيعت گردي پايدار در منطقه مورد مطالعه است.