سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عادل آذر – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
امیر افسر – دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در اغلب فرایندهای تجاری با تفکر سنتی به عملکرد سازمان می نگرند و تنها بر اساس یکی از ملاحظات داده های مالی یا حسابداری که مبتنی بر بهره وری کارخانه است، از قبیل بازگشت سرمایه، سود هر سهم، کارایی کار مستقیم، و بکارگیری ماشین آلات توجه می کنند. متاسفانه، بسیاری از این علائم بی اثر هستند و بجای کیفیت، تاکید بیشتری بر کمیت دارند. آنها به رفتار اشتباه، قدرت پیش بینی کم، انجام ندادن تغییرات کلیدی تجارت تا زمانی که دیر شده باشد، نداشتن فرایندهای وظایف متقاطع، نداشتن ملاحظات انعطاف پذیردر سنجشموارد ناملموس از قبیل سرمایه فکری نیز امتیاز می دهند. از آنجا که معیارهای مالی تصمیمات گذشته رامنعکس می کنند و بر عواملی که ایجاد ارزش می کنند و بر موفقیت مالی آتی تاثیر می گذارند، تمرکز ندارند، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از مدل امتیازات متوازن که به جای صرف تمرکز بر مسایل مالی، بر چندین محور عمده متمرکز است، نوعی سنجش عملکرد اثر بخش در بانکهای ایران را پیشنهاد نمای. از آنجا که هنوز امکانات پیاده سازی این مدل میسر نیستبه ارائه معیارها و مدل سنجش عملکرد اکتفا شده است و مدل در عمل مورد آزمایش قرار نگرفته است تا توانایی های آن مورد آزمایش قرار گیرد.