سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی بخشی – گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
محمدباقر معتمدی نژاد – گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده:

اندازه گیری غلظت مایعات در صنایع مختلف، بخصوص صنایع غذایی همچون صنایع تولید قند، رب، آب میوه وغیره بسیار ضروری می باشد . عمل سنجش در بخشهای مختلف فرایند تولید مورد نیاز است . بنابراین سیستمی مورد نیاز است که بتواند در کمترین زمان ممکن اطلاعات را پردازش نماید ومیزان غلظت را اندازه گیری نموده ودر اختیار واحد کنترل قرار دهد . روش انتخابی ما برای سنجش غلظت شربت قند استفاده از اشعه مادون قرمز است . بطور کلی می توانیم آزمایش را به دو قسمت، واحد نوری و واحد پردازش سیگنال تقسیم نمود . در واحد نوری از المانهای موجود استفاده شده است که همان دیودهای نور گسیل در طیف مادون قرمز می باشند . نورحاصل را از درون ماده مبنا که آب می باشد ونیز مایع تحت آزمایش ( شربت قند ) عبور داده ونور خروجی را دریافت کرد ه و با پردازش مناسب میزان غلظت قند بدست می آید .