مقاله سنجش مهارت هاي طراحي در آموزش معماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در صفه از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: سنجش مهارت هاي طراحي در آموزش معماري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله معماري
مقاله سنجش
مقاله طراحي معماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميررياحي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در روش هاي جديد ارزيابي دستاوردهاي دانشجويي، به ويژه پروژه هاي طراحي معماري، نظر دانشجويان، چه طراح و چه ديگران، بسيار مهم است. استفاده از شواهد مکتوب هم، براي ارزيابي دانشجويان، از نکات خاص ارزشيابي است. به کارگيري رايانه و افزايش همکاري و همفکري بين دانشجويان در مسير يادگيري و پيشرفت آنان بسيار موثر است. شايد بتوان به دسته بندي قابل قبولي از عوامل اصلي موثر بر ارزشيابي و داوري پروژه هاي طراحي معماري دست يافت.
اگر دانشجويان معيارها را تنظيم کنند، نظر آنها به سمت اهداف مشخصي متمرکز مي شود. در اين روش دانشجو قادر است بر طبيعت و شکل ارزيابي اثر گذارد. در همين زمان دانشجويان بايد الزامات اهداف ويژه را برآورده کند (ارزيابي مشترک). با وضوح يافتن معيارها دانشجويان هم دوره قادرند که در گفتگوها سهيم باشند (ارزيابي همتايان) و با نگاه انتقادي به معيارها و ضوابط و ارزش هاي مشخصي بنگرند که در تنظيم آنها موثر بوده اند و از راه اين تحليل انتقادي به منتقداني توانا تبديل شوند و همان گونه به معيارهايي بنگرند که از اهداف ويژه آموزش مشتق مي شود. از نکات مهم اين روش محور قرار دادن دانشجوست در عرضه معيارها و ارزيابي آموزشي.