سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسین فتحی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
وجیه السادات مرتضوی – استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدعلی گلعذار – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

میزان عناصر فلزی و به ویژه مقدار جیوه ازاد شده از آمالگام های دندانی در محلول هایی چون بزاق مصنوعی، سدیم کلراید (سرم فیزیولوژی) و سدیم سولفاید با اجرای ازمونهای خوردگیغوطه وری اندازه گیری شد. پژوهش در دو بخش طولانی مدت و کوتاه مدت به انجام رسید و دو نوع آمالگام دندانی، تولید داخلی و خارجی تحت بررسی و ارزیابی قرار گرفت. میزان عناصر فلزی و مقدار جیوه آزاد شده ازنمونه آمالگام هایی که به مدت یک هفته پس از تهیه در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری شده و سپس به مدت یکماه تا شش ماه در محلول های بزاق مصنوعی، سدیم کلراید و سدیم سولفاید نگهداری شدند قابل توجه نبود. مقدار جیوه ازاد شده از نمونه هایی که دو ساعت پس از آمالگام سازی به صورت غوطه وری در محلول بزاق قرار گرفته بود پس از دو ساعت، ۲۴ ساعت و نیز یک هفته غوطه وری در محلول بزاق مصنوعی متفاوت بود. بیشترین میزان آزاد شدن جیوه که می توانست مورد توجه باشد ناشی از خوردگی ابتدایی آمالگام ، بلافاصله پس از تهیه و غوطه ور سازی آمالگام در محلول بود.