سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد سلجوقی – عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی- زاهدان

چکیده:

در آموزش عالی فلسفه ها و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، اما به هر صورت آموزش عالی یکی از زیرساخت های اساسی توسعه در هر کشوری محسوب می شود. به همین لحاظ توجه به آموزش عالی همواره یکی از دغدغه های مهم تصمیم گران و برنامه ریزان بوده است. رسالت های آموزش عالی به قدری گسترده و فراگیرند که نمی توان آنها را در یک فعالیت بخشی قلمداد کرد. اما دانشگاه جامع علمی- کاربردی به عنوان یکی از موسسات آموزش عالی با هدف ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت همه جانبه در گسترش اعتلای دانش، ارتقای شاخ صهای کمی و کیفی و منزلت اجتماعی آموزش های کاربردی فعالیت می نماید که رسالت تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد را برعهده دارد و از آنجا که کارآفرینی یک فرآیند بلندمدت آموزشی و پرورشی است، بررسی وضعیت دانشجویان آن به لحاظ استعداد کارآفرینی نقش موثری در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت آن برای رسیدن به اهدافش را در بر می گیرد. در این پژوهش نمون های از دانشجویان مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی- کاربردی در رشته ها و مقاطع مختلف در سال تحصیلی ۸۶ و ۸۷ در استان سیستان و بلوچستان تحت بررسی قرار گرفت هاند که نتایج آن نشان دهنده این است که دانشجویان بطور بالقوه تا حد بسیار زیادی انگیزه کارآفرین بودن را دارا می باشند.