سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید کامران باقری – شرکت متن

چکیده:

در این مقاله ، سنجش نوآوری و تأثیر آن در افزایش بهره وری صنعت برق مدنظر بوده است . در همین راستا، مفهوم بهره وری و نقش توسعه تکنولوژی در افزای ش بهره وری بررسی می شود . سپس ممیزی نوآوری (و برتری آن نسبت به ممیزی R&D) مطرح و اهمیت آن بعنوان پیش نیاز سیاستگذاری صحیح در امر توسعه تکنولوژی ، تشریح می شود . در نهایت ، ضرورت و مزایای ممیزی نوآوری در صنعت برق مطرح می شود.