سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حامد عطایی سعیدی – کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق به دنبال سنجش نگرش دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران نسبت به تشکیل و تنظیم خانواده و عوامل مؤثر بر آن بوده است. همچنین تلاش بر این محور بوده که به دو سؤال عمده پاسخ گوید: الف) عوامل موثر برنگرش دختران دانش آموز نسبت به تشکیل و تنظیم خانواده کدامند؟ ب) دختران دانش آموز برای آیندۀ خود چه آرزوها و برنامه ریزیهایی در زمینۀ ازدواج، اشتغال و تحصیل دارند؟ در این زمینه به طور عمده سه فرضیۀ مهم و اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند، که به طو رمجزا تأثیرات عوامل فرهنگی، بهداشتی – جمعیتی و اجتماعی را بر نگرش افراد نسبت به تشکیل و تنظیم خانواده مورد مطالعه قرار میدهد. جامعۀ آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران که در سال ۸۰-۱۳۷۹ تحصیل می کردند تشکیل می دهد. از آنجایی که افراد، مورد بررسی، زنان آیندۀ جامعۀ ما را تشکیل می دهند و درمرحله ای قرار دارند که دوران دبیرستان را گذرانده و با ورود به مرحلۀ پیش دانشگاهی عملاً آمادگی خود را برای حضور فعال در عرصۀ علم وجامعه اعلام کرده اند، توجه و اهمیت به نظریات آنان مخصوصاً با عنایت به موضوع تحقیق (نگرش نسبت به تشکیل و تنظیم خانواده) می تواند علاقه مندان به تحقیق ، مطالعه ، تفحص و برنامه ریزی را در چنین مواردی یاری کند. بدین منظور با استفاده از تکنیک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل مسیر و همچنین نتایج و آمارهای به دست آمده با کمک از نرم افزار فوق الذکر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. از نکات و نتایج عمده ای که به دست آمده است میتوان به اعتقاد افراد به پذیرش برنامه های تنظیم خانواده (استفاده از وسایل پیشگیری، فاصله گذاری سنی میان موالید، کنترل و تحدید تعداد فرزندان ) و اقدام به تشکیل خانواده و ازدواج با آگاهی و برنامه ریزی اصولی و منسجم ( با یک تمایل تدریجی افراد به استقلال فکری و در عین حال احترام گذاردن به آداب و رسوم و سنت ها) و نهایتاً آگاهی افراد به عواقب و پیامدهای رشد جمعیت درجامعۀ مورد مطالعه اشاره کرد.