سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اذربایجا
حیدر محمدزاده سالطه –
محمد هدایتی –

چکیده:

یکی از مهمترین چالشها و مشکلات سیستمهای حسابداری سنتی عدم انعکاس ارزش سرمایه های فکری در صورتهای مالی و گزارشات واحدهای تجاری است در حالیکه امروزه نقش سرمایه های فکری در ایجاد ارزش برای شرکتها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه های مالی در واحدها ایفا می کنند در این میان حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای موثر جهت کنترل و اندازه گیری و سنجش سرمایه های فکری بوسیله مدلها و روشهای ارزیابی این سرمایه ها به عهده دارند دراین مقاله ضمن تعریف مفاهیم و اصطلاحات سرمایه فکری اهمیت اندازه گیری، روشها و مدلهایی برای اندازه گیری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری اورده شده ست تا واحدهای تجاری این داراییهای با ارزش را در صورتهای مالی گزارش کرده و سرمایه های فکری خود را مشهود کنند.