مقاله سنجش و تحليل ويژگي هاي كارآفريني دهياران با تاكيد بر عوامل زمينه اي موثر بر آن (مطالعه موردي: دهياران روستاهاي شهرستان مياندوآب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۶۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: سنجش و تحليل ويژگي هاي كارآفريني دهياران با تاكيد بر عوامل زمينه اي موثر بر آن (مطالعه موردي: دهياران روستاهاي شهرستان مياندوآب)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآفريني
مقاله كارآفرين
مقاله ويژگي هاي كارآفرينان
مقاله دهياران
مقاله مياندوآب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني جاجرمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پوررجب مياندوآب پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كارآفريني قدمتي بسيار طولاني در حيات انساني دارد و مطالعات مربوط به آن ابتدا از سوي محافل علمي كشورهاي صنعتي صورت گرفته است. با اين حال، اين مبحث در كشور ما به تازگي مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلي اين مقاله سنجش ويژگي هاي كارآفريني و تاثير عوامل زمينه اي آن بر دهياران به عنوان مديران جديد روستايي است. يافته هاي تحقيقات اخير براي تعيين ويژگي هاي رفتاري كارآفرينان، حاكي از تنوع ويژگي هاي مذكور است. با توجه به تنوع اين ويژگي ها، ۸ ويژگي از مجموع آنها انتخاب شد و در قالب پرسشنامه اي بين ۷۶ نفر از مديران روستايي (دهياران) روستاهاي شهرستان مياندوآب توزيع و تحليل گرديد. نتيجه پژوهش نشان داد كه در ۵ ويژگي، نمره دهياران بيش از متوسط نظري (۲٫۵) و با شدت قوي است، و در سه ويژگي داراي ضعف است؛ و در مجموع دهياران مورد بررسي ميانگين كارآفريني بالاتر از حد متوسط (۳٫۰۷) دارند. همچنين با سنجش تاثير دو متغير سن و تحصيلات (متغيرهاي زمينه اي) و مطالعه مطبوعات و تردد به شهر به صورت تركيب دو متغيري، نتيجه به دست آمده نشان داد كه متغيرهاي تركيبي سن ـ تحصيلات، سن ـ مطالعه مطبوعات، تحصيلات ـ تردد به شهر و تحصيلات ـ مطالعه مطبوعات تاثيري بر ميزان كارآفريني دهياران ندارند؛ ليكن تركيب متغيري سن ـ تردد به شهر با كارآفريني دهياران داراي رابطه معني داري است.