مقاله سنجش و رتبه بندي قابليت هاي توليد چابک در صنعت فولاد خوزستان با متدولوژي آنتروپي فازي سلسله مراتبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: سنجش و رتبه بندي قابليت هاي توليد چابک در صنعت فولاد خوزستان با متدولوژي آنتروپي فازي سلسله مراتبي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چابکي
مقاله توليد چابک
مقاله نظريه مجموعه فازي
مقاله تکنيک آنتروپي
مقاله تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيد صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چابکي به عنوان يک استراتژي براي توانمند سازي سازمان هاي توليدي به منظور حفظ مزيت رقابتي آنها در يک محيط متلاطم مطرح شده است. هر چند تحقيقات بسياري در مورد اينکه «چابکي چيست؟ و چگونه شرکت ها مي توانند چابک شوند؟» انجام شده است. اما تحقيقات اندکي درباره سنجش و ارزيابي چابکي يک سازمان توليدي وجود دارد. اتخاذ تصميمات و برنامه ريزيهاي مرتبط با چابک سازي يک سازمان مستلزم تعيين سطح چابکي توليد با توجه به قابليت هاي چابکي توليد است.
در اين مقاله، يک متدولوژي براي سنجش و ارزيابي چابکي توليد با ملاحظه قابليت هاي چابکي از طريق تلفيق رويکرد تحليل سلسله مراتبي، منطق فازي، و تکنيک آنتروپي بسط داده شده است. اين متدولوژي در صنعت فولاد خوزستان اجرا شده است. نتايج تحقيق نشان داد که دو قابليت توليد چابک «آموزش و پرورش» و «ايستگي» به ترتيب بيشترين و کمترين امتياز کسب کرده اند.