سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید زنجانی جم – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع استان زنجان
غلامرضا داورپناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

رئدخانه زنجانرود یکی از سر شاخه های رودخانه قزل ازون می باشد که از دشت سلطانیه سرچشمه گرفته و پس از طی ۱۴۵ کیلومتر وارد رودخانه قزل ازون می گردد. آورد سالانه آن ۱۴۹ میلیون متر مکعب و با توجه به وجود اراضی حاصلخیز در حاشیه رودخانه، این رودخانه نقش بسزایی در تولید محصولات کشاورزی دارد. داروخانه زنجانرود به لحاظ شریانی و ناپایداری کناره ها، پهنای طبیعی آن در بعضی مقاطع به ۷۰۰ نیز بالغ می گردد. مدیریت آبخیزداری از سالهای گذشته جهت ساماندهی رودخانه در یک مسیر مشخص ، انواع روشهای مهندسی رودخانه را در قالب موانع عرضی و طولی اجرا کرده است. ارزیابی هریک از این روشها با توجه به بازدیدها و نظریه کارشناسان در کنترل جریان رودخانه نشان می دهد موانع طولی(دایک) برای ساماندهی رودخانه موفق نبوده و تخریب شده اند ولی موانع عرضی یا آبشکن که در ۳۰ کیلومتر از طول رودخانه اجرا گردیده به دلیل انحطاف پذیری در برابر طغیانهای احتمالی رودخانه، عملکرد مناسبی ارائه کرده اند. از نتایج اجرای این روش، ایجاد مسیر مشخص برای رودخانه، حفظ و ، احیای اراضی، حفاظت جاده ترانزیت تهران-اروپا و راه آهن سراسری از گزند سیلابها می باشد.