سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

صدیق رئیسی – دکتری تخصصی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در نظام های مدیریت کیفیت مشتری مدار، اندازه گیری توانائی و کارائی فرآیند های صنعتی از مباحث مهمی است که از دیر باز مورد توجه تحلیل گران فرآیند بوده است. محققان کنترل کیفیت آماری علاوه بر ارائه مجموعه وسیعی از شاخص های تعیین قابلیت بالقوه فرآیند به سنجش کارائی که در واقع بخش به فعل رسیده از توانمندی های در اختیار است توجه نموده اند. این مقاله ضمن معرفی شاخص های قابلیت بالقوه و کارائی فرآیند سعی دارد تا به روش ساده مرور اجمالی بر پر مصرف ترین شاخص ها داشته باشد متاسفانه در خیلی موارد توسط کاربران، پیش فرض های اساسی لازم در بکار گیری شاخص ها نادیده انگاشته می شود برای پیشگیری از این موضوع روش نظام بافته ای را برای تحلیلگران فرآیند های صنعتی با هدف بکارگیری صحیح ابزار مناسب در برآورد نقطه ای و فاصله ای برای سنجش شاخص های پرمصرف اندازه گیری کارائی فرآیند های صنعتی در شرایط نرمال و عیر نرمال طرح و ارائه شده است از آنجائیکه از روش های آماری در برآورد ها استفاده شده است، لذا حجم نمونه مورد نیاز به منظور برآورد قابل اطمینان نیز ارائه شده است.