سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید آقاعلی خانی – دانشگاه تربیت مدرس
محمد بتابیان اول – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با استفاده از داده های مزرعه ای مربوط به مطالعه جنبه های اکوفیزیولوژیک رقابت علف هرز تاج خروس و ذرت دانه ای که در سال سال ۷۸، ۷۹ و ۸۰ در منطقه کرج به مرحله اجرا درآمد. اعتبار و کارایی سه مدل تجربی در پیشگویی افت عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز در این منطقه مورد سنجش قرار گرفت.