مقاله سنجش کتابخانه هاي عمومي استان کرمانشاه بر اساس استاندارد دياني (۱۳۷۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۶۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: سنجش کتابخانه هاي عمومي استان کرمانشاه بر اساس استاندارد دياني (۱۳۷۴)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه هاي عمومي
مقاله استان کرمانشاه
مقاله استاندارد دياني
مقاله سنجش و ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر وضعيت کتابخانه هاي عمومي استان کرمانشاه را بر اساس استاندارد دياني (۱۳۷۴) مورد بررسي قرار داده است. اين کتابخانه ها از لحاظ ۹ معيار (ساعات کار روزانه، مساحت کل، مساحت زيربنا، تعداد کتب، افزايش سالانه کتاب، تعداد اعضا، تعداد کارکنان، تعداد قفسه و تعداد صندلي) با استاندارد دياني (۱۳۷۴) در دو سطح کلان و خرد مورد مقايسه قرار گرفته و جهت حرکت براي هر کدام از اين کتابخانه ها مشخص شده است.
روش: روش پژوهش پيمايشي و از نوع توصيفي است. جامعه پژوهش ۵۲ کتابخانه عمومي استان کرمانشاه مي باشد. داده هاي مورد نياز براي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوري شده که پس از بازگرداندن آن ها در مواردي که نقصي در اطلاعات وجود داشت، از آمار نهاد کتابخانه هاي عمومي استان استفاده شده است. روايي پرسشنامه به صورت محتوايي و با استفاده از نظرات متخصصان صورت گرفته است و پايايي آن در برنامه SPSS به روش آلفاي کرونباخ اندازه گيري شده و برابر با ۰٫۸۳ مي باشد.
يافته ها: پژوهش نشان داد که کتابخانه هاي عمومي استان کرمانشاه در مقايسه با کتابخانه هاي درجه ۶، به جزء در يک استاندارد (مساحت کل)، در جايگاهي بالاتري بوده و در مقايسه با کتابخانه هاي درجه ۵، در دو استاندارد (افزايش ساليانه کتاب و تعداد قفسه) بالاتر مي باشند. همچنين در مقايسه با کتابخانه هاي درجه ۴، در ۴ استاندارد (مساحت زيربنا، تعداد اعضا، تعداد کارکنان و تعداد صندلي) در جايگاه پايين تري قرار دارند ولي در يک استاندارد (افزايش ساليانه کتاب) بالاتر هستند. در مقايسه با کتابخانه هاي درجه ۳، در ۵ استاندارد (مساحت زيربنا، تعداد کتاب، تعداد کارکنان، تعداد صندلي و تعداد اعضا) در جايگاه پايين تري بوده و در دو استاندارد (افزايش ساليانه کتاب و تعداد قفسه) بالاتر هستند.
اصالت/ارزش: اين مقاله اولين کاري است که به طور جامع کتابخانه هاي عمومي استان کرمانشاه را مورد بررسي قرار داده و شواهدي را فراهم کرده است که به بهبود اين کتابخانه ها کمک خواهد کرد.