مقاله سنجش کيفيت ذهني زندگي در نواحي شهري (مطالعه موردي: شهر نورآباد، استان لرستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: سنجش کيفيت ذهني زندگي در نواحي شهري (مطالعه موردي: شهر نورآباد، استان لرستان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي شهري
مقاله شاخصهاي ذهني
مقاله شهر نورآباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم الحسيني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کيفيت زندگي شهري يکي از مهمترين حوزه هاي مطالعات شهري در کشورهاي مختلف است. اين مهم به دليل اهميت روزافزون مطالعات کيفيت زندگي در پايش سياست هاي عمومي و نقش آن به عنوان ابزاري کارآمد در مديريت و برنامه ريزي شهري است. کيفيت زندگي شهري معمولا از طريق شاخص هاي ذهني حاصل از پيمايش و ارزيابي ادراکات و رضايت شهروندان از زندگي شهري و يا با استفاده از شاخص هاي عيني حاصل از داده هاي ثانويه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخص ها اندازه گيري مي شود. هدف مطالعه حاضر، سنجش کيفيت زندگي در شهر نورآباد با استفاده از شاخص هاي ذهني است. داده هاي مورد نياز با استفاده از پيمايش خانوارهاي شهري در شهر نورآباد جمع آوري شده است. روش هاي آماري از قبيل تحليل عاملي، تحليل رگرسيون چندگانه، تحليل واريانس يک طرفه و آزمون T براي سنجش کيفيت زندگي و تحليل و ارزيابي روابط آن با برخي از خصوصيات فردي استفاده شده است.
نتايج حاصله نشان مي دهد، حدود ۹٫۷ درصد پاسخگويان در شهر نورآباد به طور کامل از کيفيت زندگي خود راضي و حدود ۲٫۳ درصد کاملا ناراضي هستند. حدود ۸۸ درصد پاسخگويان نيز داراي ميزان رضايتي بين اين دو حد بالا و پايين هستند. علاوه بر اين فهميده شد که کيفيت زندگي مفهومي چند بعدي است که توسعه کالبدي، رضايت از امکانات، سرمايه اجتماعي، بهزيستي ذهني، محيط محلي و آرامش شهري ابعاد آن را در شهر نورآباد تشکيل مي دهند و عامل بهزيستي نيز حدود ۳۵ درصد تغييرات آن را تبيين مي کند.