مقاله سنخ شناسي و وجوه تمايز قصص قرآني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: سنخ شناسي و وجوه تمايز قصص قرآني
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قصص قرآني
مقاله روايت شناسي
مقاله خبر
مقاله حديث
مقاله روايت
مقاله اسطوره
مقاله افسانه
مقاله گزارش هاي تاريخي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، سنخ شناسي و وجوه تمايز قصص قرآني و واژگان مرتبط با آن، مانند خبر و حديث را از برخي ژانرهاي روايي از قبيل افسانه، اسطوره و گزارش هاي تاريخي بررسي و تحليل مي كند. بر اين اساس ابتدا به لزوم تبارشناسي اين ژانرها اشاره مي شود و سپس، تبار واژگان اصلي مرتبط با واژه قصص قرآني در پرتو اشاره به آيات و منابع معتبر بررسي مي شود. همچنين نويسنده در ادامه، به سنخ شناسي وجوه تمايز قصص قرآني از افسانه، اسطوره، قصه عاميانه و گزارش هاي تاريخي مي پردازد. با اين توجه انواع قصص قرآني گرچه در نقل داستان و در داستان پردازي ممكن است با اين گونه ژانرهاي روايي مرز مشترك جزيي پيدا كنند، يك نكته مسلم است و آن اينكه اين داستان ها از هر سنخي باشند، از جانب خداوند بر قلب پيامبر وحي شده است، پس امكان ناراست و خرافي بودن آنها به تمامي منتفي است.