مقاله سندرم متابوليک در کودکان با افزايش وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۹۸ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: سندرم متابوليک در کودکان با افزايش وزن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله مقاومت انسوليني
مقاله فشارخون
مقاله ديس ليپيدمي
مقاله توده بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي نصرت
جناب آقای / سرکار خانم: افضل آقايي منور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقي يکي از بيماريهاي شايع تغذيه اي در دنيا مي باشد و با مشکلات زيادي از نظر سلامت عمومي جامعه همراه است. به علاوه چاقي نقش عمده اي در ايجاد سندرم متابوليک دارد. با توجه به شيوع افزايش يابنده چاقي در کودکان و نوجوانان شيوع اين سندرم نيز در اين گروه سني، بيشتر شده است. در اين مطالعه شيوع سندرم متابوليک و عوامل پيشگويي کننده مورد بررسي قرار گرفته است.
روش کار: در يک مطالعه مقطعي توصيفي ۲۴۹ کوک ۵-۱۵ ساله با اندكس توده بدني بيشتر از صدک ۸۵ از فروردين ماه ۸۷ لغايت پايان اسفند ماه ۸۷ در بيمارستان امام رضا (ع)، از نظر معيارهاي رشد وزني، قدي، فشارخون، سطح ليپيد، قندخون ناشتا، سطح انسولين و تست تحمل گلوکز مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي و آزمون كاي اسكوئر تجزيه و تحليل شد.
نتايج: متوسط سن مراجعه کنندگان ۸/۲±۸/۹ سال، بيشترين سن مراجعه دختران ۵-۱۰ سال و پسران بالاي ۱۰ سال بود. ۶/۷۰% مراجعين دختر و بقيه پسر بودند. هم چنين ۵/۶۶% چاق و ۵/۳۳ % افزايش وزن داشتند. شيوع هيپرانسولينيسم ۳/۲۷%، تست تحمل مختل ۶/۱۱%، مقاومت به انسولين ۶/۳% و ديابت ۲/۱% بود. در ۳۰% موارد فشارخون بالا و در ۲/۶۶% اختلال سطح ليپيد مشاهده شد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه شيوع سندرم متابوليک ۱/۲۰% گزارش شد و اختلال سطح ليپيد بيشترين اختلال سندرم متابوليک مشاهده شده، بود.