مقاله سندرم چدياک هيگاشي: گزارش يک مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۶۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: سندرم چدياک هيگاشي: گزارش يک مورد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم چدياک هيگاشي
مقاله فاز تسريع شونده
مقاله پان سيتوپني
مقاله پيوند مغز استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي نويد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي قشمي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم چدياک هيگاشي اختلال اتوزومال مغلوبي است که با نقص ايمني شديد مشخص مي شود. اين سندرم همچنين با يک اختلال لنفوپروليفراتيو با ارتشاح لنفوسيتي اعضاي عمده بدن که فاز تسريع شونده ناميده مي شود، همراه است.
معرفي بيمار: بيمار پسر يک ساله اي بود که با تب متناوب، بي اشتهايي و بي حالي مراجعه کرده بود. در معاينات باليني موهاي خاکستري رنگ، قرمزي لوز ه ها و بزرگي طحال داشت. پان سيتوپني مشخص شد. در نمونه مغز استخوان و ميکروسکوپي موگرانو ل هاي رنگي داخل سيتوپلاسمي مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: اگرچه سندرم چدياک هيگاشي يک اختلال نادر است و شروع تظاهر با فاز تسريع شونده ناشايع است، بايد هنگامي که پان سيتوپني و ارگانومگالي و موهاي با رنگ روشن وجود دارد به آن توجه شود و اگر تشخيص مسجل شد، پيوند مغز استخوان آلوژن بايد سريع مدنظر قرار گيرد.