سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن ذریه امن – سازمان بهزیستی خراسان رضوی – معاونت توانبخشی

چکیده:

از آنجایی که امدادگر د رحین کمک به دیگران در مرکز حادثه قرار دارد ، فشارهای زیادی را متحمل می شـود تـاثیرات حادثه بر امدادگر ( کارکنان آمبولانس پرستاران و دیگر افراد نجـات ) بـه حـدی اسـت کـه کلیمـان ) ۱۹۷۶) و ورث ) (۱۹۸۶ امدادگران را ق ربانیان پنهان حادثه ها نام نهادند که در واقع از پیامدهای جسمانی و روانی عملیات آنان در موقعیت های حادثـه نشأت می گیرد . » رامبو « نام یک قهرمان سینمایی ( سیلوستر استالونه ) است که شکست ناپذیر و فرشـته نجـات تلقـی مـی شود . براساس قانون کار ایالت کالیفورنیا هر کارم ند یا کارگری می تواند در صورت ابتلا به بیماریهای ناشی از فعالیت های ضربه آمیز جسمانی یا روانی خسارتهایی را دریافت کند که به آن هزینه استرس یا تنیدگی می گویند در حـدود ۳ درصـد از بودجـه ملی آمریکا صرف هزینه استرس می شود . روش پژوهش : روش بالینی ( مشاوره با گروه ا مداد و نجات هلال احمر نیشابور ) روش زمینه یابی ( پرسشنامه های استرس شغلی کوپر و شخصیت تیپ الف فریدمن و روزنمن – (۱۹۷۴ روش توصیفی ( کتابخانه ای ( پاتون (۱۹۸۹) در بازنگری ده مطالعه عمده درباره امدادگران علائم شایع در آنان را شامل رویا ، کابوس های شبانه ، افسردگی ، احساس گناه، احساس درماندگی ، خشم ، اضطراب ، احساس محرومیت ، یادآوری مکرر حادثه ، تغییر در فعالیت هـای اجتمـاعی ، شغلی و خانواده ، کرختی و علائم دیگر می داند که می توان آنها را درغالب اختلال استرس پس از سانحه جمع بنـدی کـرد . در اصل مقاله به ابعاد اساسی سندروم رامبو، راهکارهای مقابله با سندروم رامبو و … پرداخته شده است