سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید مهدی زاده – سازمان توانیر

چکیده:

با توجه به ماموریت صنعت برق در راستای تامین برق مطمئن و با حفظ جنبه های اقتصادی توجه دقیق به کیفیت خدمات و کالاهای مورد استفاده در این صنعت اجتناب ناپذیر می باشد. با تدوین سند کیفیت روابط فیمابین خریداران (بهره برداران) و سازندگان کالاهای صنعت برق، همچنین بازرسینی که به منظور بازرسی کالاهای تخصصی برق سازماندهی می شوند و عمدتاً از بخش خصوصی خواهند بود مشخص گردیده و نهایتاً ماموریت صنعت برق بنحو احسن انجام می گردد. اهدافی که این سند دنبال می نماید عبارتست از ایجاد زمینه مناسب برای توسعه و بهبود فناوری، ایجاد رقابت سالم بین سازندگان، جلوگیری از ضایع شدن حقوق سازندگانی که کالاهایی با کیفیت بالاتر را تولید می نمایند، اطمینان از اینکه کالاهای خریداری شده از کیفیت قابل قبول فنی برخوردار می باشند، افزایش کیفیت کالاهای داخلی و اطمینان از آنکه خریداران ارزش تامین کیفیت را در رقابت سازندگان با یکدیگر ملحوظ می نمایند.