سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمود صانعی پور – فوق لیسانس مهندسی صنایع – مدیر عامل شرکت خدمات مشاوره و موسسه کارآفری
مجید شهرستانی – فوق لیسانس مهندسی صنایع- مدیر پروژه طراحی و ایجاد شرکت مادر تخصصی صنای
مسعود کاظمی – لیسانس مهندسی صنایع- کارشناس بررسی فنی مالی ، اقتصادی ارس تهران

چکیده:

مناطق آزاد اقتصادی در کنار پتانسیل های موجود کشاورزی ایران میتواند بعنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی و بهبود تراز تجاری باشند. شرایط موجود در منطقه آزاد ارس و ضرورت حضور موثر در بازارهای جهانی، ایجاب می نماید تا صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی آن در قالب شرکت مادر تخصصی فعالیت نماید.در این مقاله ضمن بررسی وضعیت منطقه از مدلهای برنامه ریزی استراتژیک استفاده و در نهایت نسبت به تدوین سند استراتژی شرکت مادر تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی منطقه آزاد ارس اقدام شده است.سند استراتژی این شرکت شامل تعاریف و کلیات، عوامل بحرانی موفقیت، شناسایی پارامترهای مهم و اساسی مانند اهداف بلند مدت و راهکارهای عملی شدن آنها با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک و در نهایت الویت های استراتژیک میباشد.