مقاله سند توسعه پژوهش و فناوري در برنامه چهارم توسعه گفتگو با دکتر سلطاني؛ مدير کل امور پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در رشد فناوري از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: سند توسعه پژوهش و فناوري در برنامه چهارم توسعه گفتگو با دکتر سلطاني؛ مدير کل امور پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بينام اميرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سند توسعه بخش پژوهش و فناوري در برنامه چهارم توسعه براي اولين بار از سوي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان يکي از ۸۰ سند تکميلي برنامه چهارم توسعه، تدوين و آماده شده است. اين سند در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول شامل تحليل وضعيت موجود و شرايط توسعه بخش در زمينه وظايف، ظرفيت ها، شاخص ها، امکانات و محدوديت ها و تنگناهاي توسعه بخش است. بخش دوم که به جهت گيري ها، اقدامات اساسي و الزام هاي توسعه بخش در برنامه چهارم توجه دارد به اهداف، سياست ها و اقدام هاي اساسي در جهت تحقق اهداف و ارهبردهاي بخش مي پردازد.
ويژگي اصلي اين سند تازگي داشتن و ابتکاري بودن آن در کشور است. اين سند در صورت حمايت مجلس شوراي اسلامي، سازمان مديريت و برنامه ريزي ديگر نهادها و ارگان هاي دست اندرکار در امر پژوهش و فناوري، مي تواند به يک سند کارآمد در عرصه توسعه علمي و پژوهشي کشور مبدل شود.