سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قلی زاده – دا
اسد عازمی –
وحیدرضا سبزواری –
مرتضی خادمی –

چکیده:

در این مقاله، سنکرون سازی دو پیس میکر قلب به نمایندگی از دو گره AV و SA بر اساس منحنی پاسخ فاز (PRC) مطالعه شده است. ابتدا شرایط لازم و کافی برای سنکرون شدن بدست آمده است. از آنجائی که این شرایط وابسته به زمانند، شرایط کافی برای سنکرون شدن که وابسته به زمان نیستند، جایگزین شرایط لازم و کافی شده اند. سپس با فرض دسترسی داشتن به گره AV، معادلات دینامیکی حاکم بر دو پیس میکر تزویج شده بدست آمده است. همچنین بررسی پایداری سیتسم دینامیکی تأخیر زمانی بین دشارژ دو پیس میکر انجام شده و نقطه ثابت (نقطه تعادل) آن در صورت سنکرون شدن محاسبه شده است. با استفاده از معادلات دینامیکی حاکم و شرایط کافی سنکرون شدن، تعداد پالس تحریک لازم و محدوده زمانی اعمال آنها به پیس میکر AV بدست آمده و با شبیه سازی چند مثال، صحت روابط و شرایط بدست آمده تصدیق شده است.