سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی طبائی – دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه صنعتی اصفهان
سلمان ولایتی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

رخنمون گسترده ای از سنگهای دگرگونه در شمال گلپایگان تا شمال موته بشکل نواری کشیده شده و سن پرکامبرین به آن اطلاق گردیده است. این سنگها از نظر موقعیت در زونهای ساختمانی -رسوبی ایران در زون سنندج-سیرجان واقع شده است. تعداد ۲۰ نمونه از نیمرخ واقع در ۱/۵ کیلومتری جنوب شرق روستاهای مرق و چشمه سفید در شمال عرب گلپایگان برداشته شده و مورد بررسی های پالینولژیکی قرار گرفته است. بررسی های اولیه پالینولژیکی بیانگر حضور عناصر پالینومورف خشکی و دریایی با سن کرتاسه بالایی تا ائوسن در این سنگهای دگرگونه است و محیط کناره ای و آب و هوای گرم و مرطوب را در زمان تشکیل نهشته ها مشخص می نماید.