سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول نصیری بزنجانی – بارش کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدرضا قربانی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس تهران
رحیم دبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

یکی از کامل‌ترین سکانس‌های آتش‌فشانی کمربند ارومیه – دختر با ضخامت قابل‌توجه (حدود ۳٬۰۰۰ متر) در منطقه مهر زمین واقع در شمال تفرشی وجود دارد. این مجموعه آتش‌فشانی که فعالیت آن از زمان لوتسین پایینی شروع شده و روی واحدهای کرتاسه بالا قرار گرفته و آن را به شش لیتوزون شامل E5.E6.E1.E2.E3.E4 تقسیم نموده‌اند. سنگ‌های منطقه شامل طیفی پیوسته از بازالتی تا ریولیت و تراکی بازالتی تا تراکی داسیت با بافت‌های پرفیریتیک ، مگاپورفیریتیک و گلومروپورفیریتیک می‌باشد. ولکانیک در این منطقه بیشتر انفجاری بود و واحدهای پیروکلاستیکی اضخیمی شامل ایگنیمبریت ، لیتیک توف ، کریستال توف و توف شیشه‌ای را در منطقه بوجود آورده است. همچنین این مجموعه‌ها توسط دایک هایی با ترکیب بازیک و حد واسط در دو زمان مختلف قطعه گردیده‌اند. در پایان توده‌های نفوذی الیگومیوسن با ترکیب دیوریت ، کوارتز دیوریت و تونالیت در این توالی آتش‌فشانی نفوذ کرده‌اند. عدم تعادل در سنگ‌های مذکور با زونینگ نوسانی، رشد ثانوی، حاشیه خورده شده، کشیدگی مینرالی ، بافت غربالی و اپاکی شدن کانی‌های فرومنیزین مشخص می‌باشد. براساس مطالعات ژئوشیمیایی سنگ‌های منطقه غالباً دارای ماهیت کالک آلکالی آلکالن بود و به همراه سگ‌های نسبتاً غنی از عناصر آلکالن یافت می‌گردد. سنگ‌های آتش‌فشانی با ویژگی کالک آلکالی آلکالن از عناصر LILE نظیر K.RB.CS.BA.SR در مقایسه با عناصر HFSE مانند P/TI.NB.CE غنی‌شدگی نشان می‌دهد که با فرو رانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به سیر میکروپلیت ایران مرکزی در این زمان ( ترشیری) سازگار می‌باشد.