مقاله سنگ شناختي و کاني سازي در معادن باستاني وشنوه (جنوب قم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زمين و منابع از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: سنگ شناختي و کاني سازي در معادن باستاني وشنوه (جنوب قم)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وشنوه
مقاله آندزيت بازالتي
مقاله مس
مقاله استراتاباند
مقاله تيپ ميشيگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق نظر شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتيان سارا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي چمچالي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه وشنوه در ۶۰ کيلومتري جنوب قم در زون آتشفشاني اروميه – دختر قرار گرفته است. سنگهاي ولکانيکي ائوسن مياني تا بالايي حجم غالب سنگهاي منطقه را تشکيل مي دهد. سنگهاي ولکانيکي از نوع آندزيت بازالتي تا بازالت آندزيتي، آندزيت مگاپورفير، اوليوين بازالت، اوليوين دولريت و کريستال ليتيک توف مي باشند. ماگماتيسم تاخيري نيز به دنبال فاز ولکانيکي ائوسن، باعث ايجاد يک سري جريانهاي گدازه اي و سيستم دايک فراوان در منطقه شده است. اين دايکها و روانه ها ترکيبي در حد آندزيت تا آندزيت هاي تفريق يافته به سمت قطب آلبيتيت دارند و حاوي انکلاوهاي گابروئيدي مي باشند. از ديدگاه زمين شناسي اقتصادي، در اين منطقه آثار کاني سازي مس و کارهاي معدنکاري باستاني مشاهده مي شود. عمده کانه هاي مس در منطقه از نوع مالاکيت، کالکوزيت و کووليت مي باشد. کاني سازي محدود به يک افق چينه اي از گدازه هاي آندزيت بازالتي با بافت آميگدالوئيدال است به همين جهت يک کاني سازي تيپ استراتاباند (Stratabound Type) محسوب مي شود. اين نوع کاني سازي به طور جسته و گريخته در منطقه وشنوه و پيرامون آن ديده مي شود. بافت غالب کاني سازي رگه اي، رگچه اي و پر کننده فضاهاي خالي است. با توجه به بافت و ساخت و پاراژنز، اين کانسار در رده اپي ترمال جاي دارد به نحوي که مي توان آنرا با کانسار تيپ ميشيگان مقايسه نمود.