مقاله سنگ شناسي، شيمي کاني و شکل گيري کروميت هاي الند و قشلاق، مجموعه افيوليتي خوي (شمال غرب ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۳۶۹ تا ۳۸۰ منتشر شده است.
نام: سنگ شناسي، شيمي کاني و شکل گيري کروميت هاي الند و قشلاق، مجموعه افيوليتي خوي (شمال غرب ايران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كروميت هاي انبانه اي
مقاله چند فرورانشي
مقاله بونينيت
مقاله افيوليت خوي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كنعانيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدي ميرصالح
جناب آقای / سرکار خانم: امام علي پور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذخاير کروميت مناطق الند (روستاهاي برژوک و کوچک) و قشلاق در افيوليت خوي بيشتر به صورت عدسي، لايه اي يا توده هاي نامنظم و پراکنده با غلاف هاي دونيتي و سنگ هاي هارزبورژيتي دربرگرفته شده اند. اين کروميت ها از نظر ترکيب به کروميت هاي نوع آلپي شباهت داشته و بافت هاي گرهکي، توده اي، افشان و لايه اي نشان مي دهند. داده هاي حاصل از تجزيه هاي شيميايي نقطه اي (EMPA) نشان مي دهند که کروميت ها عدد کروم Cr#[100Cr/(Cr+Al)]، متفاوت داشته و ميانگين آن درکروميت هاي موجود در هارزبورژيت ها ۴۵٫۱۳، کروميت هاي افشان قشلاق و برژوک به ترتيب ۴٫۵۸ و ۵۸٫۱۲ و کروميت هاي موجود در کروميتيت هاي روستاهاي برژوک و کوچک به ترتيب ۶۶٫۷ و ۷۳٫۴۳ است. تركيب کروميت ها از نظر عدد كروم، عدد منيزيم، مقادير Fe2O3 Al2O3 ,Cr2O3 , MgO و TiO2 و نيز ضرايب همبستگي ميان اكسيدهاي گوناگون با تركيب كلي كروميتيت هاي نوع انبانه اي همخواني دارد. كروميتيت هاي منطقه الند از نوع كروم بالا با Cr#>66% و کروميتيت هاي قشلاق از نوع Al بالا با Cr# حدود ۴۰ درصد وزني هستند. با توجه به مقادير TiO2، Cr2O3 و Al2O3 در نمونه هاي مورد بررسي به نظر مي رسد که کروميت هاي منطقه الند از يک ماگماي بونينيتي در جايگاه زمين ساختي چندفرورانشي و کروميت هاي قشلاق از يک ماگماي تولئيتي مشابه مورب توليد شده باشند.