مقاله سنگ شناسي، ژئو شيمي و محيط زمين ساختي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن منطقه خاور هريس، آذربايجان شرقي – شمال باختر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۸۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: سنگ شناسي، ژئو شيمي و محيط زمين ساختي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن منطقه خاور هريس، آذربايجان شرقي – شمال باختر ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هريس
مقاله آندزيت
مقاله بافت هاي غير تعادلي
مقاله آتشفشاني كلسيمي – قليايي
مقاله کشش هاي پوسته اي ائوسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي قره بابا حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه در شمال باختر ايران و در حدود ۲۰ كيلومتري خاور شهرستان هريس واقع شده و بخشي از زون البرز – آذربايجان مي باشد. وجود گنبدهاي گدازه به همراه جريان هاي ستبر گدازه، برش و لايه هاي ايگنمبريتي، نشان دهنده يك مركز فوران مهم در اين منطقه مي باشد. سن آتشفشاني هاي مورد مطالعه ائوسن زيرين – مياني بوده و سنگ هاي گرانيتوييدي نوع I با سن ائوسن پسين اين مجموعه را همراهي مي کنند. محلول ها و سيال هاي گرمابي حاصل از اين گرانيتوييدها که ارتباط ژنتيکي با سنگ هاي آتشفشاني مورد بررسي دارند در برخي نواحي باعث دگرساني آنها و در نتيجه باعث کانه زايي هاي فلزي شده اند. بر اساس رده بندي شيميايي سنگ هاي آتشفشاني منطقه شامل آندزيت، آندزيت بازالتي و تراكي آندزيت مي باشد. بافت اين سنگ ها پورفيري، ميكروليتي پورفيري و هيالوميكروليتي بوده و درشت بلور هاي آنها اغلب پلاژيوكلاز، فلدسپار قليايي، اوژيت، هورنبلند و بيوتيت است. بافت هاي غربالي و دگرساني انتخابي در پلاژيوكلازها، وجود بيوتيت ها و هورنبلندهاي با حواشي سوخته به همراه ساير بافت هاي غيرتعادلي از ويژگي هاي بارز اين سنگ ها است. نمودارهاي SiO2 در برابرSiO2 ، AFM، Na2O+K2O در برابر K2O نشان مي دهد كه اين سنگ ها همانند گرانيتوييدهاي همراه، كلسيمي – قليايي (كالك آلكالن) پتاسيم متوسط تا بالا هستند. ويژگي هاي شيميايي سنگ هاي مورد بررسي حاکي از غني شدگي آنها در زون هاي فرورانشي يا آلايش پوسته اي بوده و روند غني شدگي درون صفحه اي را نشان نمي دهند. ترسيم نمونه ها در نمودارهاي Rb/Ba در برابر Ti/Y و Nb/Zr در برابر Nb نشان مي دهد که شيمي اين سنگ ها بيشتر توسط تبلور تفريقي کنترل شده و نقش آميختگي ماگمايي در تحول اين سنگ ها محسوس نبوده است. ترسيم نمونه هاي مورد بررسي در نمودارهاي متمايزکننده محيط زمين ساختي بازالت ها و آندزيت ها که بر اساس عناصر Th, Ti, Zr, Nb, Sr استوارند، حاکي از تعلق آنها به كمان هاي آتشفشاني کلسيمي- قليايي است. همچنين مقايسه الگوهاي عناصر ناسازگار و سازگار کمياب سنگ هاي آندزيتي مورد بررسي با انواع موجود در محيط هاي زمين ساختي مشخص، بيانگر تطابق زيادتر آنها با كمان هاي آتشفشاني، بويژه با انواع موجود در محيط هاي پس برخوردي مي باشد.