مقاله سنگ شناسي توده هاي نفوذي منطقه معدني تکنار، بردسکن (کاشمر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: سنگ شناسي توده هاي نفوذي منطقه معدني تکنار، بردسکن (کاشمر)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنار
مقاله بردسکن
مقاله گرانيت
مقاله ساختار زمين ساختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم پور محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: زيرجاني زاده صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: سلاطي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه معدني تکنار در فاصله ۲۸ کيلومتري شمال غربي شهرستان بردسکن و در بخش مرکزي زون تکنار قرار گرفته است. زون تکنار از شمال با گسل ريوش و از جنوب با گسل درونه محدود شده است. حداقل ۳۰ درصد سازند تکنار را انواع سنگ هاي آتشفشاني زير دريايي (اردويسين) تشکيل مي دهند. شواهد نشان مي دهد که زون تکنار از منطقه اي ديگر به محل فعلي جا به جا شده است. مهمترين تغييرات ساختاري که در منطقه شناسايي شده اند: گسل هاي راستا لغز راست رو، گسل هاي راستا لغز چپ رو و گسل هاي رورانده و وارون را مي توان نام برد. توده هاي نفوذي متعددي در منطقه معدني تکنار شناسايي شدند. بر اساس آثار دگرگوني ناحيه اي، توده هاي نفوذي به دو مجموعه تقسيم شدند: ۱- توده هاي اواسط تا اواخر پالئوزوئيک و ۲- توده هاي پس از پالئوزوئيک. توده هاي نفوذي اواسط – اواخر پالئوزوئيک بيشتر از نوع گرانيت، گرانوديوريت و ديوريت هستند. از نظر شاخص آلومينيوم بيشتر از نوع اشباع از آلومينيوم و محدود به نيمه آلومينيوم و به لحاظ پتاسيم ازنوع متوسط تا زيادند. محيط زمين ساختي تشکيل آن ها غالبا درون صفحات قاره اي و محدود به زون فرورانش است. بر اساس نمودار عناصر کمياب و نسبت ۲٫۱۵ تا (La/Yb)N=9.85، خاستگاه ماگما، پوسته قاره اي بوده است. بر اساس ترکيب کاني شناختي و پذيرفتاري مغناطيسي، توده هاي نفوذي اين منطقه به سري ايلمينيت وابسته اند. توده هاي نفوذي پس از پالئوزوئيک شامل: گرانيت، ترونجميت و کوارتز مونزونيت هستند. اين توده ها از نوع پتاسيم متوسط و بالا بوده و به جز ترونجميت در گستره متاآلومين ترسيم شده اند. در نمودار عنکبوتي غني شدگي عناصر K, Rb, Ba, Ce و کاهيدگي Sr, Nb, P, Ti ديده مي شود. بر اساس نمودار عناصر کمياب و نسبت ۴٫۸۷ تا (La/Yb)N=6.47، خاستگاه ماگما، پوسته، قاره اي بوده است.