مقاله سنگ شناسي و ژئوشيمي توف هاي سبز ائوسن در منطقه شمال تفرش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: سنگ شناسي و ژئوشيمي توف هاي سبز ائوسن در منطقه شمال تفرش
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توف سبز ائوسن
مقاله دگرگوني تدفيني
مقاله تفرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي آشتياني رضوانه
جناب آقای / سرکار خانم: طوطي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توف هاي سبز سازند کرج (ائوسن) در منطقه شمال تفرش شامل توالي ضخيمي از ليتيک توف، کريستال توف و ويتريک توف مي باشند. مطالعات ميکروسکوپي و آناليزهاي ميکروپروب (EPMA)، نشان مي دهند که مهمترين کاني هاي اصلي موجود در اين توف ها عبارتند از پلاژيوکلاز نوع آندزين و لابرادوريت، پيروکسن نوع اوژيت و کوارتز. همچنين کاني هاي ثانويه تشکيل شده در اين توف ها شامل کلريت، آلبيت، آنالسيم، اپيدوت، پرهنيت، پومپلئيت و کاني هاي رسي مي باشند. با توجه به اندازه و ريخت شناسي شارد هاي شيشه اي موجود در اين توف ها به نظر مي رسد توف هاي منطقه شمال تفرش در شرايط درياچه اي کم عمق تا هوايي در حجم زياد فوران کرده اند و با توجه به ضخامت زياد آن ها قبل از چين خوردگي ها دچار آلتراسيون شديد شده به ويژه در بخش هاي قاعده اي تحت تاثير دگرگوني تدفيني قرار گرفته اند.